Het team

De beheerders

Louise Koster is beheerder van de boerderij. Samen metFreek heeft ze de leiding over de boerderij. Louise heeft een achtergrond als leerkracht in het speciaal onderwijs en heeft inmiddels vijftien jaar boerderijervaring. Als u ons belt, krijgt u meestal Louise aan de lijn, want zij is het aanspreekpunt van de boerderij.

Freek Koster is beheerder van de boerderij. Samen met Louise heeft hij de leiding over de boerderij. Freek studeerde economie in Utrecht en heeft een aantal jaren als journalist gewerkt. Na zijn jeugd op de boerderij is Freek in zijn werk op de boerderij aan zijn tweede jeugd begonnen. Freek heeft de praktische leiding over de boerderij.

Het team van de dagbesteding

Freek is hoofdverantwoordelijk voor het werken op de boerderij. Hij overziet het boerderijwerk en is het aanspreekpunt voor alle grote en kleine dingen. Freek houdt zich vooral bezig met de dieren, de moestuin en het bos.

Kim is begeleider van de dagbesteding. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in. Kim kookt, kan ontzettend goed in luisteren, is een wandelende agenda en heeft een enorme hoeveelheid boerderij-ervaring. Al meer dan vijftien jaar werkt ze bij Refaja.

Carola is begeleider van de dagbesteding. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in. Carola is er maandag, dinsdag en vrijdag. Carola heeft allemaal zichtbare en verborgen talenten. Ze is onze paardenexpert, bakt bijzondere taarten en ziet altijd wat er gebeuren moet. Carola is zorgzaam, warm en doelgericht.

Marcel is de technische man bij de dagbesteding van Zorgboerderij Refaja. Hij voert zelfstandig of met cliënten allemaal mooie projecten uit op het erf en in de gebouwen van de boerderij. Een duiventil, twee fietsenschuren, een garage, elektra, de grondwaterpomp, enzovoort, enzovoort… allemaal wordt het mooier en werkt het beter dankzij Marcel.

Mellanie is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en de dagopvang van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet haar kwaliteiten in.

Karina is begeleider bij de dagopvang van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet haar kwaliteiten in.

Alice is begeleider bij de dagopvang en het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet haar kwaliteiten in.

Het woonhuisteam

Louise is hoofdverantwoordelijk voor het werk in het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Ze overziet alle zorg in het huis en is het aanspreekpunt voor alle grote en kleine dingen. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Elsbert is begeleider bij het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met Louise overziet ze de activiteiten en de zorg en is ze het aanspreekpunt voor alle grote en kleine dingen. Elsbert zet de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet haar kwaliteiten in. Elsbert is sportief, gezellig en houdt er van om het mooiste in mensen zichtbaar te maken.

Eline is begeleider bij het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Lisanne is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Mellanie is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Alice is begeleider bij de dagopvang en het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet haar kwaliteiten in.

Het team van de kinder/jeugdopvang

Louise is hoofdverantwoordelijk voor het werk bij de kinder/jeugdoopvang van Zorgboerderij Refaja. Ze overziet de activiteiten en de zorg en is het aanspreekpunt voor alle grote en kleine dingen. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Mellanie is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet zijn kwaliteiten in.

Eline is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Lisanne is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en het woonhuis van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet ze de lijnen uit, biedt ze de juiste structuur en ondersteuning en zet ze haar kwaliteiten in.

Jiska is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en de dagopvang van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet zijn kwaliteiten in.

Marieke is begeleider bij de Kinder/Jeugdopvang en de dagopvang van Zorgboerderij Refaja. Samen met de rest van het team zet zij de lijnen uit, biedt de juiste structuur en ondersteuning en zet zijn kwaliteiten in.