Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Graag willen wij onze deelnemers jeugd en hun ouders/verzorgers wijzen op het AKJ. Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. Zij zijn onafhankelijk en zelfstandig. En hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Zij zijn er om iedereen zonder oordeel te helpen. Jongeren, kinderen en ouders die met de jeugdhulp te maken krijgen, kunnen veel vragen hebben. Of klachten. Zij zijn er om die vragen te beantwoorden. Ze geven advies over welke stappen je het beste kunt zetten. En ze ondersteunen mensen die een klacht hebben over de jeugdhulp. Dat is altijd gratis. Wie met de jeugdhulp te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning van een vertrouwenspersoon. Het AKJ helpt om heel goed uit te zoeken wat er aan de hand is. Ook helpen ze om duidelijk te maken wat je mening is en hoe je vindt dat het opgelost moet worden.

Kijk voor meer informatie op www.akj.nl of bel naar 088 555 1000