Plaatsing

Deelnemers kunnen via verschillende wegen gebruik maken van de mogelijkheden van de zorgboerderij. Veelal gebeurt dit via de gemeente. Zij geven indicaties af middels de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet. Je kunt je daarvoor melden bij het zorgloket van de eigen gemeente. Er volgt een keukentafelgesprek waarbij de gemeenteconsulent kijkt of jij / jullie kind inderdaad in aanmerking komt voor een indicatie. Daarnaast komen ook veel deelnemers met een WLZ indicatie bij ons. Ook is het mogelijk om via PGB een zorgovereenkomst te sluiten.

Wij hebben ons aangesloten bij Stichting Boer en Zorg in Noord Nederland (Bezinn) en veel van onze zorg verloopt in onderaannemerschap. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij onze tijd en energie liever steken in de zorg zelf en omdat Stichting Bezinn een fijne, professionele parter is.

Eigen bijdrage CAK
Voor zorg vanuit de WMO en WLZ kan er een eigen bijdrage berekend worden door de gemeente. Dit gaat buiten ons als zorgaanbieder om en loopt via het CAK. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar https://www.hetcak.nl/

Procedure aanmelding
Na een voorlopige aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek gepland worden met een medewerker.
Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over de zorgboerderij. Daarnaast wordt besproken wat de specifieke hulp/ begeleidingsvraag is en besproken of Zorgboerderij Refaja een geschikte plek zou kunnen zijn. Samen gaan we het bedrijf even over en maken kennis met de aanwezige deelnemers. Al met al willen we hiermee een duidelijk beeld geven wat we te bieden hebben.
Daarna kan men een dag of dagdeel meelopen en (indien indicatie rond is) starten op de zorgboerderij.

Wachttijden
Op dit moment is er in ons woonhuis beperkt plek; informeer naar de mogelijkheden.
Voor de volwassenen is er op de meeste dagen voldoende plek om nieuwe deelnemers toe te laten. Informeer ook voor deze doelgroep naar de mogelijkheden.
Plaatsing is altijd afhankelijk van de begeleidingsvraag en welke dag(en) de plaatsing betreft. Vaak is het mogelijk na verloop van tijd uit te breiden, maar het kan ook nodig zijn juist minder zorg in te hoeven zetten. Uiteraard gebeurt alles altijd in overleg met alle betrokken partijen.